1. Fiqih Wakaf Muhammadiyah
 2. Tuntunan Qurban Muhammadiyah
 3. Qunut
 4. Sujud Sahwi
 5. Pengobatan Alternatif Jilid 1
 6. Etika Bisnis Jilid 1
 7. Etika Bisnis Jilid 2
 8. Etika Bisnis Jilid 3
 9. Etika Politik Jilid 1
 10. Etika Politik Jilid 2
 11. Puasa Yang Dilarang
 12. Puasa Sunnah Jilid 1
 13. Puasa Sunnah Jilid 2
 14. Puasa Sunnah Jilid 3
 15. Pengobatan Alternatif Jilid 2
 16. Tuntunan Sholat Jum’at
 17. Kitab Beberapa Masalah